Effect aardbevingen op Chemiepark: burgemeester Delfzijl roept minister op tot actie

Delfzijl - Delfzijl wil weten in welke mate zij zich zorgen moet maken over het effect van aardbevingen op het chemiepark.

Deze week roept burgemeester Emme Groot minister Henk Kamp daarom per brief op om onderzoek naar de noodzaak van preventief versterkende maatregelen voortvarender op te pakken. De burgemeester wil dat de minister de NAM zo snel aanzet tot de benodigde acties.

Zwaardere aardbevingen

De NAM heeft in een eigen rapport in 2013 al aangegeven dat op termijn zwaardere aardbevingen dan voorheen mogelijk zijn en dat daarbij gebouwen zwaar beschadigd kunnen raken of zelfs zouden kunnen instorten. “Het spreekt voor zich dat deze verwachtingen ook relevant zijn voor het Chemiepark in Delfzijl en de havens,” constateert Groot. “De bedrijven werken met chemicaliën en het is gevaarlijk als deze ongecontroleerd gebruikt worden.”

Reactie minister niet afdoende

In de brief spreekt de burgemeester dan ook zijn zorg uit over het feit dat er door de minister nog steeds niet afdoende is gereageerd op eerdere brieven van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. Emme Groot vindt dit onacceptabel. Er zijn onderzoeken aangekondigd naar de aardbevingsbestendigheid van grote industriële installaties. Maar hier is in een jaar tijd nog onvoldoende voortgang in geboekt, meent Groot. “De minister heeft toezeggingen gedaan en ik wil dat de minister deze nakomt. Inwoners, ondernemers, iedereen in Delfzijl heeft daar recht op.” De brief die deze week door de burgemeester is verstuurd naar minister Kamp, is mede ondertekend door de Commissaris van de Koning Max van den Berg en directeur Patrick Brouns van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta.   Groot vindt het onacceptabel dat minister Kamp nog steeds niet afdoende heeft gereageerd.