Kranslegging verzetsmonument Zwaantje op 30 april

Delfzijl - Ter nagedachtenis aan de Verzetsgroep Zwaantje houdt CBS de Vore op donderdag 30 april een herdenkingsbijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis.

Directeur Erik Stam van CBS de Vore, opent de bijeenkomst om 16.00 uur. Na de toespraak van burgemeester Emme Groot lezen leerlingen en Oebel Rinkema van de Werkgroep 4 mei dagboekfragmenten voor uit het zojuist verschenen boek 'Meisjes in oorlog' van Peter Eckhardt en Marscha Holman. Na afloop van de plechtigheid gaan de aanwezigen naar het verzetsmonument Zwaantje aan het Johan van den Kornputplein te Delfzijl. Leerlingen van CBS de Vore leggen hier rond 16.40 uur een krans.

Verzetsmonument

Het verzetsmonument Zwaantje is opgericht ter nagedachtenis aan de verzetsgroep Zwaantje, actief vanaf 1940. Door verraad werd de groep in 1943 opgepakt en afgevoerd. De verzetsgroep hield toen noodgedwongen op te bestaan. Het monument is geadopteerd door de christelijke basisscholen in Delfzijl. Ieder jaar organiseert één van hen de herdenking.