Het Noaberschap bestaat 20 jaar

Appingedam - Stichting Noaberschap Appingedam bestaat binnenkort 20 jaar. In die tijd heeft de stichting zijn plaats in de maatschappij weten te vinden.

“Ik heb voor de viering de notulen van twintig jaar geleden opgezocht en kwam tot de conclusie dat toen in de regio hetzelfde speelde als nu,” vertelt voorzitter Els Jansen van het Noaberschap. “Ook in 1995 was er een hoge werkloosheid en maakte men zich zorgen over de sociale ontwikkelingen. Op initiatief van de gemeente Appingedam, de politie en de kerk is het Noaberschap opgericht. Vooral predikant Pim van de Kerk heeft zich heel sterk gemaakt voor de stichting. Hoewel de kerk een grote rol heeft gespeeld, stond en staat het voor alle gezindten open. Het Noaberschap is begonnen in Opwierde, maar bedient tegenwoordig heel Appingedam. Toentertijd waren er vijftien vrijwilligers. Dat aantal is inmiddels meer dan verdubbeld.” “Het Noaberschap is niet alleen voor ouderen,” vervolgt Jansen. “Het is voor iedereen die dreigt in een sociaal isolement te komen. Meestal zijn dat wel ouderen, maar dat hoeft niet. Ook jongeren kunnen hier mee te maken krijgen. Vooral door de hoge werkloosheid is deze kans aanwezig. Bij ouderen speelt het meer, omdat hun vrienden- en kennissengroep zelf ook ouder wordt en door ziektes en overlijdens kleiner wordt. Doordat zij zelf ook minder mobiel zijn, wordt de wereld klein en zijn zij veel aangewezen op de kinderen. Deze wonen ver weg of hebben niet de tijd om dagelijks naar hun ouders toe te gaan. Het Noaberschap zorgt er dan voor dat eenzaamheid voorkomen wordt.” “Eigenlijk doen we als vrijwilliger maar kleine dingen,” meent vrijwilliger Geija Vermeer. “Ik heb het dan over samen wandelen, een kopje koffie drinken, de boodschappen doen. Ik heb mij nooit gerealiseerd dat er zoveel eenzaamheid was. Ook is er op de eerste dinsdag van de maand een koffieochtend in de Franse School. Soms helpen we bijvoorbeeld ook om de financiën op orde te krijgen. Je bouwt een vertrouwensband op. De grens tussen vrijwilliger en mantelzorger kan dan heel smal zijn. Gelukkig is er een coördinator die dit bewaakt en waar de vrijwilligers terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning. Doordat mensen op je rekenen is het vrijwilligerswerk niet vrijblijvend.” “De rol van de mantelzorger wordt in de participatiemaatschappij groter,” vult Jansen aan. “Mensen moeten langer thuis blijven wonen en geholpen worden door familie en vrienden. Het gevaar bestaat dat de mantelzorger overbelast wordt. Ook daarvoor is er het Noaberschap. Wij zorgen ervoor dat de mantelzorger ook een dagje vrij is.” Het jubileum van Stichting Noaberschap Appingedam is op zaterdag 18 april van 11 tot 15 uur in de Franse School. Mark Giesolf