Damster Odd Fellows houden open dag

Appingedam - ­ De Damster loges van de Odd Fellows houden zaterdag 18 april open dag in het Odd Fellowhuis aan de Takenslaan 2 in de oude Fivelstad.

Wat doen die Odd Fellows nu eigenlijk en wat gebeurt er in de tempel? “Daarover kan iedereen die dag met ons komen praten”, vertelt Johan Schanssema. Hij is ondervoorzittend meester van de Ommelander Loge. De 21 mannen van deze loge en de 29 vrouwen van de Lilium Album Rebekkahloge komen tweewekelijks bijeen in dit logegebouw. “Wij zijn een vereniging op humanitaire en etische grondslag”, vullen Manfred Weber en Irma Brink aan. “We willen ons in dienst stellen van de medemens. Voor ons maakt het niet uit wie je bent, maar hoe je bent. Vroeger boden we nog veel meer maatschappelijke hulp dan tegenwoordig. Dat komt omdat we steeds vaker tegen regeltjes aan lopen”. “En dat terwijl die hulp door de recessie nu meer nodig is dan jaren geleden”, stelt Schanssema. “Er is veel nood en eenzaamheid om je heen. Juist nu de overheid taken afstoot, zijn de Odd Fellows nodig”. Mensen naar de dokter brengen, de papierwinkel met hen doornemen, een hulpbehoevend gezin eens op vakantie laten gaan, het verzamelen van tijdschriften voor de polikliniek; het zijn maar een paar voorbeelden van wat de leden zoal doen. “Daarnaast doen we ook leuke dingen met elkaar”, vervolgt Schanssema. “We zijn allemaal mensen die hetzelfde gedachtengoed delen. In de tempel ervaren we bezinningsmomenten en zijn er bijdragen van leden, ondersteund met muziek. De tempel is tijdens de open dag te bezichtigen en er wordt ook uitleg gegeven”. De mannen van de Ommelander Loge en de vrouwen van de Lilium Album Rebekkahloge houden hun zittingen op respectievelijk de tweede en vierde dinsdag en de tweede en vierde maandag van de maand. Apart dus. “Omdat de belevingswereld van mannen en vrouwen verschilt”, legt Brink uit. “Bij een gemengde bijeenkomst zou je een andere sfeer krijgen. Maar we doen wel veel samen hoor”.

Tentoonstelling ATHIL

In het Odd Fellowhuis is op 18 april ook aandacht voor historie. De Odd Fellows hebben het pand sinds 1967 in gebruik, maar over de periode daarvoor valt ook veel te vertellen. Tijdens de open dag is er een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het gebouw en de relatie met de ATHIL, de Appingedammer Tentoonstelling Handel Industrie en Landbouw. Museum Stad Appingedam geeft daarvoor een collectie in bruikleen. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur.