Presentatie toekomstvisie Appingedam: is de Fivelstad over tien jaar nog leefbaar?

Appingedam - Voor de vijfde en laatste keer presenteert Kés Aerts dinsdag 14 april om 20.00 uur in De Groene Weide zijn visie op de toekomst van Appingedam.

Hij roept de inwoners op zich betrokken te tonen door te komen luisteren, mee te denken en zich ook kritisch op te stellen. Het bovenliggende thema is het in stand houden van de leefbaarheid van Appingedam. In zijn presentatie wordt onder meer nader in gegaan op het creëren van een nieuwe economische impuls. Kés laat zien welke veranderingen zich voordoen en hoe die zich verhouden tot Appingedam. Hij wijst op wat daarvan al zichtbaar en voelbaar is en wat er naar zijn mening nodig is om de ‘dominostenen’ overeind te houden. Beeldend kunstenaar Kés Aerts houdt zich beroepshalve al jaren bezig met de problematiek van de leegstand in winkelgebieden en de tanende economie van steden en dorpen. Hij maakt deel uit van een team deskundigen, ontstaan vanuit een samenwerkingsverband met de Kamer van Koophandel. Het team maakt scans van steden/dorpen en rapporteert daarover aan lokale ondernemers, colleges en gemeenteraden. In september van het afgelopen jaar presenteerde hij z'n plan onder de noemer 'Een andere tijd een andere aanpak' aan de Raad. Begin mei zal daar in een openbare raadscommissie nader op in worden gegaan.