Wemke Ketting krijgt Penning van Verdienste Delfzijl

Delfzijl -  Burgemeester Emme Groot heeft vrijdag  in dorpshuis Aeolus de Penning van Verdienste uitgereikt aan Wemke Ketting-Jager.

Het college van B en W kende haar deze blijk van waardering toe voor haar jarenlange vrijwillige inzet, met name op sociaal en maatschappelijk gebied.  In 1997 is zij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Ook na deze uitreiking is zij zich onvermoeibaar blijven inzetten voor de Delfzijlster samenleving. De Penning van Verdienste is op 15 augustus 1977 door de gemeenteraad ingevoerd en is tot nu toe twintig keer uitgereikt, voor het laatst in 2009. De penning wordt uitgereikt aan diegenen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Delfzijlse gemeenschap op maatschappelijk, sociaal of cultureel gebied. De onderscheiding bestaat uit een aan weerszijden bewerkte zilveren penning met een daarbij behorende oorkonde.