Snoep voor klas met minste verzuim

Appingedam - Onderwijswethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum deelde op donderdag snoep uit aan de leerlingen van de eerste klas praktijkonderwijs van het Eemsdeltacollege in Appingedam.

De leerlingen hadden dit verdiend, omdat ze sinds 1 maart 2015 het minst verzuimd hadden van alle klassen. Met deze wedstrijd wilden de leerplichtambtenaren van de drie gemeenten het schoolverzuim op een positieve manier onder de aandacht brengen. Onderwijs volgen is een recht en een plicht en leerlingen in Nederland hebben het geluk dat dit mede door de Leerplichtwet mogelijk wordt gemaakt. De leerplichtambtenaren van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hadden in het kader van de Dag van de Leerplicht de vier scholen voor voortgezet onderwijs in deze gemeenten gevraagd om het verzuim en het te laat komen per klas bij te houden. In Nederland moeten alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin ze zestien worden naar school. Daarna volgt de zogenaamde kwalificatieplicht. Dat betekent dat een jongere onderwijs volgt tot zijn achttiende verjaardag, tenzij hij of zij een havo-, vwo- of mbo2-diploma heeft.