Bevingsconcert Nieuw Groninger Bachkoor in Lopster kerk

Loppersum - Het Nieuw Groninger Bachkoor geeft 5 april om 16.00 uur een benefietconcert ten bate van de Groninger Bodem Bewegingin de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Onder de nemer En de aarde beefde… voert het koor voor het eerst werk uit van een andere componist dan J.S. Bach. Maar ook het  Thomascantor staat op het paasmenu. Het meest bijzondere werk is echter de Missa Et ecce terrae motus van Antoine Brumel. Een mis met maar liefst 12 zangpartijen. Geschreven rond 1500, toen 4-stemmigheid de norm was, zal deze mis menig kerkgebouw op zijn grondvesten hebben doen schudden. De titel verwijst naar het Gregoriaanse gezang dat het beven en scheuren der aarde beschrijft, dat volgens de overlevering plaatshad na het sterven van Jezus aan het kruis. Om uiting te geven aan hun zorg over en betrokkenheid bij de aardbevings-problematiek stellen het Nieuw Groninger Bachkoor en –orkest een deel van de opbrengst beschikbaar aan de Groninger Bodembeweging. Kaarten zijn verkrijgbaar via: addensm@xs4all.nl; 0595 401 172 of de Wereldwinkel in Loppersum.