Ruim 2,8 ton voor machinefabriek Uithuizen: tien arbeidsplaatsen

Uithuizen - De provincie kent de Machinefabriek PMF Uithuizen 283.061 euro subsidie toe.

De onderneming gaat het geld investeren in een productiehal waarin het bedrijf hoogwaardige roestvrijstalen apparaten en leidingwerk gaat produceren, onder meer voor de offshore industrie. De investering levert 10 fulltime arbeidsplaatsen op. De productiehal wordt in de loop van dit jaar in gebruik genomen. De subsidie komt uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2014). De provincie Groningen en het Rijk stelden 10 miljoen euro subsidie beschikbaar voor nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt de subsidieaanvragen. De regeling is ingesteld op basis van de adviezen van de commissie Willems, die de mogelijkheden bekijkt voor samenwerking van nieuwe bedrijven en midden- en kleinbedrijven met de chemische industrie en andere sectoren in Groningen. De RIG 2014 moet de komst stimuleren van nieuwe bedrijven of uitbreidingsprojecten in de Eemsdeltaregio en op het Zernike Campus. Hiermee wordt de economische structuur versterkt en worden er banen gecreëerd in de provincie.