Slochteren: fietspad rond Schildmeer mag niet dicht

Steendam - Het Slochter college is het niet eens met de afsluiting van het fietspad rond het Schildmeer.

Burgemeester en wethouders dienen een zienswijze in op het projectplan Haansplassen. Het waterschap Hunze en Aa’s heeft heeft het projectplan Haansplassen gemaakt voor de herinrichting van dit gebied aan het Schildmeer. Het plan schetst hoe het waterschap de herinrichting van de kade en oeverzone langs de zuidzijde van het Schildmeer wil uitvoeren. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid van diverse fietsroutes rondom het Schildmeer. Het Slochter college is het niet eens met de afsluiting van het fietspad middenin de zomerperiode. Zij verwacht van het waterschap dat er maatregelen komen zodat de fietsroutes rondom het Schildmeer ook tijdens de werkzaamheden gebruikt kunnen worden. Het fietspad moet opnieuw worden aangelegd doordat de kade langs het Schildmeer verhoogd moet worden. Het waterschap wil daarom het fietspad afsluiten tussen juni en december 2015. Het fietspad is onderdeel van meerdere fietsroutes, waaronder ‘rondje Schildmeer’ en de internationale Eemsdollardroute en wordt in de zomerperiode intensief gebruikt.