(update 2) Dak Brons Museum op last rechter waterdicht gemaakt

Appingedam - Control Seal heeft de schade aan het dak van het Brons Motoren Museum aan de Farmsumerweg in Appingedam hersteld.

Dat wil zeggen dat de gaten zijn dichtgemaakt met blauwe polyethyleen dekkleden. Dat had de rechter woensdag al in een kort geding beslist. Verhuurder Control Seal en huurder stichting Appingedammer Brons Motoren Museum kunnen maar moeilijk meer met elkaar door één deur, blijkens een serie conflicten. Het ontspoorde vorige zomer dusdanig dat de rechter eraan te pas moest komen om een open dag van de stichting door te kunnen laten gaan. Control Seal blokkeerde destijds de toegangspoort en deed dat afgelopen weekend opnieuw door een grote zwarte Volvo dwars op de weg te zetten. Het bedrijf had zelfs de hele week - zelfs vandaag nog - een auto met beveiliger achter het hek staan. De partijen werden door de rechter in de gelegenheid gesteld om een oplossing te bedenken. Omdat dat niet lukte, volgde vrijdag opnieuw een gang naar de rechter. Die was duidelijk in zijn uitspraak. Control Seal is op alle punten in het ongelijk gesteld en veroordeeld om onder de straffe van een dwangsom vrijwilligers weer toegang te geven tot het museumterrein. Bij het niet nakomen en of hinderen volgt een boete van 25.000 euro, te betalen aan de Brons stichting met een maximum tot 1.000.000 euro. Ook  moest Control Seal het pand van het Brons Motoren Museum binnen 24 uur wind- en waterdicht opleveren. De bouw- en onderhoudsactiviteiten moesten direct gestaakt worden. Ze kunnen slechts in overleg doorgaan. Volgens het bestuur van het museum heeft Control Seal het dak van het museumpand bewust vernield bij werkzaamheden. Ook zijn er enkele ruiten verwijderd. Doordat regen en wind vrij spel hadden, zou er voor duizenden euro's schade zijn ontstaan. De oorsprong van het conflict ligt jaren terug. Er zijn afspraken gemaakt die door Control Seal betwist worden. De Bronsstichting claimt dat ze als huurder het pand mochten opknappen om het later tegen een zachte prijs over te kunnen nemen. Die koop is er nooit gekomen. Vorig jaar waren vertegenwoordigers van het museum al bezig rond te kijken bij andere geschikte bedrijfspanden aan het water, maar het huidige pand doet natuurlijk het meeste recht aan de historie van de Bronsmotoren fabriek.