Volle zaal voor Waakzaam Woldendorp

Termunterzijl - Het was zaterdagmiddag een drukte van belang bij de presentatie van Waakzaam Woldendorp.

Café Jachthaven in Termunterzijl was meteen kleine 150 bezoekers afgeladen. Verontruste inwoners van Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, Borgsweer, Wagenborgen en Nieuwolda verenigden zich onlangs onder de naam Waakzaam Woldendorp. Samen strijden zij voor erkenning en compensatie van de gaswinningsschades in hun gebied en proberen ze het hoofd te bieden aan gevolgen van de gaswinning, zoals de dreiging van aardbevingen en het negatieve imago dat de dorpen hierdoor kregen. Veel inwoners van deze dorpen ondervinden schade van aardbevingen. Hun gebied valt echter buiten de vastgestelde contourlijn van het aardbevingsgebied. Reden voor de NAM veel schademeldingen uit dit gebied af te wijzen. Sommige worden weer wel erkend. Deze ondoorzichtigheid zit de initiatiefnemers dwars. Om hun standpunten verder toe te lichten, hielden ze zaterdag een presentatie, waarin ze uitleg gaven waar ze voor staan en hoe ze hun doel willen bereiken. Na de presentatie kwam onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag aan het woord, die al sinds 1986 onderzoek doet naar de gevolgen van gaswinning in Groningen. Hij gaf een lezing over de bevingen en bodemdaling in Groningen. Onder de sprekers bevond zich ook Hilda Groeneveld, mede-oprichter van de Groninger Bodem Beweging en sinds 2008 bezig met de gevolgen van gaswinning.