Slib-operatie maakt haven Termunterzijl twee meter dieper

Termunterzijl - De haven van Termunterzijl staat vanaf woensdag 18 maart  in het teken van baggerwerkzaamheden.

Zeven dagen achtereen zal in de uren voor, tijdens en na laag water een zogeheten ploegboot de havenbodem omkeren, waarna de sterke pompen van het museumgemaal het mengsel van slib en water naar de Eems zullen stuwen. Tezelfdertijd zal – zo mogelijk – ook de historisch Boog van Ziel naar de haven afwateren. De verwachting is dat de haven na de operatie twee meter dieper zal zijn. De slibaanwas in de haven is een terugkerend probleem. Gedurende de wintermaanden zet zich een grote hoeveelheid slib af die de bereikbaarheid van de haven voor de beroepsvaart en de watersport in gevaar brengt. Het waterschap Hunze & Aa’s, de gemeente Delfzijl en Museumgemaal Cremer slaan jaarlijks de handen ineen om dit probleem te beteugelen. Museumgemaal Cremer wordt sinds 2002 door vijftien vrijwillige machinisten in de originele staat gehouden. Het kan bij calamiteiten als vanouds in de waterhuishouding bijspringen. Het gemaal is tijdens de draaiuren vrij toegankelijk voor het publiek.