SP, CDA en GroenLinks in beroep tegen gasbesluit

GRONINGEN - De Statenfracties van de SP, het CDA en GroenLinks hebben een beroepschrift  tegen het definitieve gasbesluit ingediend.

De partijen staan niet achter de inhoud van het gasbesluit en stellen om die reden beroep in. Het beroep is er vooral op gericht om duidelijkheid te krijgen over het plafond van gaswinning. De partijen eisen voor de periode totdat er een beslissing is genomen over het beroep, opschorting van het gasbesluit. In april 2014 hebben de fracties in Provinciale Staten een zienswijze ingediend tegen het ontwerp gasbesluit van de minister. Op 29 januari heeft de minister het definitieve gasbesluit genomen. De drie oppositiepartijen zijn het met dit besluit oneens, omdat er naar hun mening nog altijd te veel gas wordt gewonnen. Nienke Homan (GL): “De onderzoeksraad voor de veiligheid heeft aangegeven dat de veiligheid jarenlang geen rol heeft gespeeld bij de gaswinning. Dit besluit laat zien dat de veiligheid nog altijd niet op een staat, maar dat de leveringszekerheid voor gaat.”

12 miljard kuub

Ook Patrick Brouns (CDA) benadrukt dat de veiligheid meer voorop moet staan: “Wij dringen al langer aan op vermindering van de gaswinning tot een niveau waarmee de veiligheid gegarandeerd is. Wij hebben daar gister nogmaals een motie over ingediend, maar de collegepartijen in Groningen blijven doof voor deze kritiek.” De drie partijen pleiten in hun beroepschrift voor een bovengrens van 12 miljard kuub gas per jaar. De partijen hebben de minister ook gevraagd om de eerdere gasbesluiten formeel in te trekken en hebben de rechter gevraagd om het gasbesluit van minister Kamp te schorsen, totdat er op alle bezwaren is beslist. Sandra Beckerman (SP): “Kamp mag de lijdensweg van de Groningers niet nog meer verlengen. De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Wij willen niet nog anderhalf jaar in onzekerheid zitten. Zo lang kan het duren voordat de rechter een uitspraak doet. Daarom zijn wij ook een spoedprocedure gestart. Ook dit wilden wij graag als Provincie doen, maar ook daar hebben PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie niet aan mee willen werken. Dan doen wij het zelf wel.”