Aardgasproblematiek domineert verkiezing Provinciale Staten

EEMSMOND - Bij een rondvraag onder vier kandidaten uit de top vijf van de politieke partijen is duidelijk geworden dat de aardbevingen verreweg het belangrijkste item voor deze verkiezing zijn. Allen pleiten voor goede afwikkeling van de schade en een oplossing voor de toekomst.

Zowel Gerrit-Jan Steenbergen van de Christen Unie, Cris Bakker van 50PLUS als Eltjo Dijkhuis van Groninger Belang geven aan dat de aardbevingen hoog op de agenda staan. Sjaak Kruize van Grunnegers veur Stad en Ommeland gaf aan liever niet te veel in de belangstelling te staan. Alle partijen zijn het erover eens dat de aardgaswinning omlaag moet en dat er een oplossing voor de toekomst moet komen. Christen Unie noemt daarbij behalve de bedrijven en bewoners ook het cultureel erfgoed. Volgens Steenbergen is de het behoud van (religieus) cultureel erfgoed een grote zorg. “De NAM hanteert de boekhoudkundige waarde van een pand. Dat is bij erfgoed als kerken heel moeilijk. Ook die schade dient volledig vergoed te worden.” Groninger Belang strijdt voor een fonds voor de provincie Groningen, waarin een deel van de aardgasbaten komt. “Dit geld zal dan onder meer besteed kunnen worden aan het stimuleren van werkgelegenheid. Het geld dient effectief besteed te worden.” Alle partijen zijn het er over eens dat de rol van de provincie de komende vier jaar zal veranderen. Volgens de Christen Unie dient de provincie faciliterend te zijn aan de gemeenten en hen te ondersteunen bij de uitvoering van de extra taken die zij binnenkort krijgen. Ook meent hij dat de rol anders gaat worden als de gemeentelijke herindeling een feit is. Dan wordt de rol weer kleiner. Dit zal bij de verkiezingen van 2019 vermoedelijk een item gaan worden. Groninger Belang meent ook dat de provincie een andere rol moet krijgen. “De provincie beslist nu tot in de haarvaatjes. Dat moet veranderen. De provincie moet weer terug naar de kern en zich bezig gaan met hoofdzaken zoals werkgelegenheid, infrastructuur en openbaar vervoer. Omdat de gemeenten door de decentralisatie meer taken krijgen, kan en moet de provincie zich weer bezig gaan houden met de hoofdthema’s en het beleid op grote lijnen.” Voor 50PLUS speelt de provincie een belangrijke rol bij thema’s als energie en openbaar vervoer. “De provincie moet ervoor zorgen dat de dorpen levend blijven. Dit kan door een verbeterd openbaar vervoer naar de kerndorpen en de stad Groningen. Ook zouden ouderen gratis met het openbaar vervoer moeten. De bejaardencentra die leeg komen te staan kunnen omgebouwd worden tot appartementen, zodat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen en de zorg die zij nodig hebben ontvangen.” Mark Giesolf