Start restauratie speeltrommel carillon Hippolytuskerk

Middelstum - Er is vrijdag een start gemaakt met de restauratie van de speeltrommel van het Hemony carillon in de toren van de Hippolytuskerk in Middelstum.

  Simon Laudy van Klokken- en Kunstgieterij Reiderland in Beerta werd bij het uiteen nemen van de trommel geholpen door wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum. Naar verwachting zal de restauratie in de zomer worden voltooid. De website www.carillonmiddelstum.nl houdt iedereen op de hoogte van het wel en wee rond dit carillon.   Bij de restauratie van het carillon en handspeelwerk (1995 tot  2000) is overwogen ook de door van Oeckelen geleverde speeltrommel te restaureren. Om ervoor te zorgen dat er regelmatige andere melodieën klInken, moet deze speeltrommel regelmatig worden verstoken (voorzien van nieuwe liedjes). Daarvoor waren geen geldelijke middelen aanwezig. Nu zijn er door samenvoeging van oude en nieuwe technieken mogelijkheden de speeltrommel te restaureren en de melodieën regelmatig te veranderen.   Een groot deel van de kosten wordt gedragen door de toenmalige eigenaar de Hervormde Gemeente en wel uit het carillonfonds. Stadsbeiaardier Adolph Rots is adviseur. Bij de overdracht van de Hippolytuskerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken begin 2014 is het restauratieplan en het carillonfonds meegegaan naar de nieuwe eigenaar.   Dankzij bijdragen van het stimuleringsfonds van de RABO-bank, Stichting Koor en Rinkel te Middelstum, het Scholtensfonds, Stad en Lande Monumentenfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het SNS fonds te Middelstum wordt de restauratie nu uitgevoerd.   Omdat het huidige uurwerk slijtage vertoont, wordt gelijktijdig het oude uurwerk weer in werking gesteld. Dit uurwerk is gered en bewaard door Piet Kooi uit Winsum en staat al geruime tijd in de toren.