Kwaliteit OZG op orde: NIAZ-accreditatie

Delfzijl - De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) krijgt de NIAZ-accreditatie.

Deze accreditatie is het belangrijkste bewijs voor kwaliteit en veiligheid voor ziekenhuizen in Nederland. Toekenning van de accreditatie gebeurt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), een onafhankelijk instituut dat kwaliteitssystemen in de zorg toetst. De accreditatie geldt voor de zorg op beide locaties van de Ommelander Ziekenhuis Groep, in Winschoten en in Delfzijl. De accreditatie laat zien dat de zorg binnen de beide locaties van hoge kwaliteit is. Dit is de afgelopen maanden tijdens een uitgebreid onderzoek van het NIAZ gebleken. Een team van het NIAZ heeft daarbij onder andere gekeken naar de gang van zaken op afdelingen, de training van medewerkers, de aanwezigheid en naleving van protocollen en de manier waarop de kwaliteit ook op lange termijn geborgd wordt. Het NIAZ maakt voor het onderzoek naar de kwaliteit binnen ziekenhuizen gebruik van zeer ervaren mensen uit de zorg zelf. Zij zijn hiervoor speciaal opgeleid en mogen geen banden hebben met het ziekenhuis dat zij toetsen. De accreditatie is vier jaar geldig.