Inleiding in de Psychosynthese in 't Nijkerkje Oosteinde

Oosteinde - De zondagmiddaglezing in ’t Nijkerkje Oosteinde heeft op 22 februari om 15.30 uur als onderwerp: psychosynthese.

Gabe Bosma geeft een inleiding in de psychosynthese, ontworpen door de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974), tijdgenoot van Jung, Buber, Fromm en Maslow. Gabe Bosma heeft een eigen praktijk waarin hij mensen begeleidt met hun levensvragen. Henry Rengers speelt improvisaties op het van Oeckelen orgel.