Inwoners en bedrijven praten mee over sneller internet

Uithuizen - De komende maanden gaan de negen betrokken gemeenten met inwoners en bedrijven in gesprek over breedband.

Ze willen met hen van gedachten wisselen over de noodzaak van snel internet voor de regio en ideeën en ervaringen met internet uitwisselen. Daarom worden er negen gemeentelijke bijeenkomsten gehouden: onder andere 12 maart in Eemsmond, 31 maart in Appingedam, 2 april in Loppersum en 7 april in Delfzijl. Ondernemers en inwoners in Noord-Groningen hebben steeds vaker last van een traag internet. Ze kunnen de nieuwste online toepassingen niet of nauwelijks gebruiken en met de huidige infrastructuur wordt dat in de toekomst alleen maar erger. De huidige verbindingen in het buitengebied bieden geen optie voor hogere snelheden, maar de bestaande aanbieders zijn niet van plan daar snellere verbindingen aan te leggen. Naast negen bijeenkomsten komt er ook een online discussieforum op www.breedbandnoordgroningen.nl. Burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond onderstreept de noodzaak van goed en vlot internet. “In het dunner bevolkte buitengebied is het economisch minder rendabel om breedband aan te leggen. En dat terwijl de aanwezigheid van snel internet steeds belangrijker wordt bij de keuze om op het platteland te gaan wonen, werken of te ondernemen. Als Noord-Groninger gemeenten hebben wij daarom besloten om samen de mogelijkheden van sneller internet te inventariseren.” Van Beek is voorzitter van de Stuurgroep Breedband NoordGroningen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomsten via www.breedbandnoordgroningen.nl.