Seaports Xperience Center schenkt spullen aan onderwijs

Delfzijl - In het Eemsmondgebouw in Delfzijl heeft vandaag (donderdag 19 februari) de officiële ‘overdracht’ plaats van het Seaports Xperience Center (SXC).

Na vier redelijk succesvolle jaren in het Eemsmondgebouw in Delfzijl, houdt het SXC in Delfzijl op te bestaan. De partners van het SXC, het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs, zetten de activiteiten van het SXC zelfstandig voort om zo bij te blijven dragen aan het enthousiasmeren van jongeren voor de techniek. Door een gebrek aan bijdragen kon SXC niet zelfstandig blijven bestaan. Het onderwijskundig materiaal en de opzet/gedachtengoed van het SXC wordt donderdag ‘officieel’ overgedragen aan diverse instanties. Zij ondertekenen hiervoor een contract waarin zij zich committeren aan voortzetting van diverse activiteiten opgesteld door SXC en overname van een aantal materialen tot de periode april 2018. Deze partijen zijn: Groningen Seaports, SBE, Hanzehogeschool, Alfa-college, Noorderpoort, Eemsdeltacollege, Future Talent Experience, Muzeeaquarium en het Visserijmuseum in Termunterzijl. BS Farmsumerborg uit Farmsum krijgen alle bruikbare schoolspullen. Top van Groningen (VVV) neemt de begeleiding van de excursies over. Beide instanties hebben verder geen contractverplichtingen. In de afgelopen jaren heeft het SXC ruim 40.000 bezoekers – voornamelijk scholieren - op een innovatieve en succesvolle manier kennis laten maken met techniek. Van stage-opdrachten, -projecten, leerwerkplekken, diverse excursies in het havengebied en de (chemische) bedrijven tot het zelf doen van chemische of technische proefjes. In 2008 was het SXC een van de eerste centra die inhoud gaven aan het promoten van techniek. Daarmee lag het SXC vele jaren op koers om de jongeren voor de techniek te interesseren. De snelle ontwikkelingen hebben de noodzaak van een zelfstandig SXC overbodig gemaakt. Nu gebeurt dat via veel meer kanalen, zoals scholen, het landelijke Techniek Pact en andere instituten die beschikken over zeer modern lesmateriaal. Zij zullen de rol en functie van het SXC verder overnemen.