PvdA opent meldpunt Zorg en Werk

Delfzijl - Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor burgers die zorg nodig hebben. De fractie van de PVDA in Delfzijl wil graag volgen of deze veranderingen goed worden opgepakt en of de taken goed worden uitgevoerd.

Daarom opent de PVDA op 2 maart een meldpunt waar klachten en/of suggesties over de uitvoering van de AWBZ, de WMO, de PGB en de Zorgverzekeringswet kunnen worden gemeld. De PvdA wil hiermee voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen. Niet alleen cliënten, maar ook familie, artsen, vrijwilligers en andere mantelzorgers mogen meldingen doen. Wie vindt  dat de zorg voor zichzelf,  kinderen of andere naasten niet is wat het zou moeten zijn, kan het laten weten. Het meldpunt zal worden bemenst door Tet Luursema en Janny Volmer, fractieondersteuners van de PVDA in Delfzijl. Het meldpunt is zowel per mail als telefonisch bereikbaar: Pvdameldpuntdelfzijl@gmail.com of: 06-15176602 ( maandag en woensdag tussen 18.00 tot 19.00 uur)