Lezing ecologie Eems door Harm Post

Termunten -   Het Groninger Landschap houdt donderdag 19 februari om 19.30 uur, samen met Groninger Seaports, de lezing: Schatplicht van de Industrie in bezoekerscentrum Buitenplaats Reidehoeve in Termunten.

Uitgangspunt van de lezing is de ecologie in de Eems. Directeur Harm Post van Groningen Seaports gaat in op de natuurcompensatie in het recente verleden. Maar ook zal hij vertellen hoe Groningen Seaports nieuwe industrieterreinen wil ontwikkelen. Aan het eind van zijn redevoering zal hij uitleggen wat Groningen Seaports in de nabije toekomst gaat doen om het Eems Dollard Estuarium een beetje schoner te krijgen. Aanmelden via:  info@groningerlandschap.nl of bel 050-3135901.