Loppersum krijgt toch voetbalkooi via Loket Leefbaarheid

Loppersum - De eerste initiatieven die zijn ingediend bij het Loket Leefbaarheid van de Dialoogtafel en de NAM zijn goedgekeurd.

Zo kan Ten Post rekenen op geld voor een nieuwe picknickbank, Hellum krijgt een bedrag voor een buitenspeelplaats en Loppersum voor een voetbalkooi. De Lopsters deden daartoe eerder een poging via de foundation van Klaas-Jan Huntelaar. “We krijgen heel leuke plannen binnen die door veel bewoners worden gedragen,” zegt Jan Boer die namens de Dialoogtafel trekker is van het Loket Leefbaarheid. In totaal zijn 108 projecten beoordeeld. Hiervan zijn 67 plannen goedgekeurd. Samen zijn die goed voor een bedrag van 369.506 euro. 13 Aanvragers hebben het verzoek gekregen om extra informatie aan te leveren. 27 Projecten zijn afgewezen omdat ze niet binnen de criteria passen, bijvoorbeeld omdat het initiatief te commercieel van aard is. De regeling Leefbaarheid en Duurzaamheid van de NAM neemt 1 aanvraag over van het Loket. Via het Loket kunnen dorpen een bijdrage van maximaal 10.000 euro krijgen voor een plan dat de leefbaarheid vergroot. Dorpen, wijken, verenigingen of groepen bewoners uit de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum kunnen via het digitale loket een voorstel indienen. De plannen moeten draagvlak hebben onder bewoners en belanghebbenden. Het volgende beoordelingsmoment is begin maart, voor die ronde liggen er al 39 aanvragen. Initiatiefnemers kunnen nog tot en met 19 februari insturen via www.dialoogtafelgroningen.nl/het-loket. Wie vragen heeft, of graag hulp wil bij het indienen van een plan, kan mailen naar: info@loketleefbaarheid.nl.