G7-colleges leggen uitkomsten verkenning herindeling voor aan gemeenteraden

EEMSMOND - Deze week hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de BMW-DEAL-gemeenten een notitie vastgesteld, waarin de uitkomsten van de verkenning naar een mogelijke herindeling van de zeven gemeenten in samenhang worden gepresenteerd.

De gemeenteraden hadden op 3 december 2013, overigens op basis van verschillende vertrekpunten, ingestemd met het uitvoeren van deze verkenning naar een mogelijk samengaan in één Hoogeland-Eemsdelta gemeente (G7-variant). Er is onderzoek gedaan naar de inhoudelijke maatschappelijke opgaven van onze regio en naar de financiële situatie. Ook is onderzocht hoe kleinschaligheid en overheidsnabijheid in een grotere gemeente vorm gegeven kunnen worden. In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de grote G7-variant. Ook drie verschillende kleinere G3/G4 varianten (Hoogeland/Eemsdelta, Hoogeland + Eemshaven/DAL, DEAL/BMW) zijn betrokken in het onderzoek. De gemeenteraden gaan de komende weken elk in de eigen gemeente in contact met burgers en instellingen om met hen te spreken over de uitkomsten van het onderzoek. Op 31 maart 2015 zal het voorstel over de nieuw te vormen gemeente in de zeven gemeenteraden worden besproken.