GBB roept de Groninger kerken op de noodklok te luiden

Loppersum - De Groninger Bodem Beweging roept de Groninger kerken op de noodklok te luiden bij aanvang van het Kamerdebat op 12 februari.

Op die dag vindt het Kamerdebat plaats over het besluit van minister Kamp over de gaswinning. Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging is er niet gerust op en vreest dat minister Kamp de gaswinning niet drastisch vermindert, ondanks de veranderende politieke stemming op dit punt in de Tweede Kamer. De gevolgen van voortdurende gaswinning zijn desastreus voor Groningen: onveiligheid door de kans op zwaardere bevingen, de bedreiging van het cultureel erfgoed, materiële schade van bewoners en het onverkoopbaar worden van de woningen. De grootscheepse verstevigingsoperatie die noodzakelijk is bij blijvende gaswinning van deze omvang, bedreigt het voortbestaan van vele dorpen. Van oudsher waarschuwde het luiden van de noodklok voor naderend onheil. Daarom roept de GBB  de kerken in Groningen op bij het begin van het Kamerdebat op 12 februari om 11:00 uur de noodklok te luiden, teneinde de gevoelens van onrust bij de Groningers te weerspiegelen en een krachtig signaal richting politiek te geven. De noodklok luidt ook voor de kerken zelf, die vele eeuwen hebben getrotseerd maar nu door door de bevingen langzaamaan geveld worden. Het overal in Groningen luiden van de noodklok zal ook uiting geven aan het gevoel van saamhorigheid onder de Groninger bevolking met betrekking tot de aardbevingsproblematiek, meent de GBB.