Milieudefensie en Groningers in actie tegen gaswinning

Loppersum - Milieudefensie voert op donderdag 12 februari samen met Groningse burgers en organisaties actie tegen het gasbesluit van minister Kamp.

De minister besloot begin dit jaar om de gaswinning in Groningen niet verder terug te schroeven, ondanks felle protesten en nieuwe aardbevingen. Tijdens de actie, op Het Plein in Den Haag, draaien de Groningers gezamenlijk een symbolische gaskraan dicht. Daarmee geven zij een duidelijke boodschap aan Kamerleden die later die dag debatteren over de gaswinning: de enige manier om de veiligheid van de Groningers te vergroten is de kraan dichter draaien. Milieudefensie ziet hierin bovendien een kans om de overstap van fossiele naar duurzame energie in ons land in de - broodnodige - versnelling te krijgen. “Het moet nu eindelijk eens over zijn met het dweilen met de kraan open,” stelt Ike Teuling van Milieudefensie. “Gaswinning veroorzaakt aardbevingen, als je het risico daarop wilt verminderen moet de kraan dicht. Dat is niet alleen goed voor de Groningers, maar ook voor het klimaat. We moeten zo snel mogelijk af van alle fossiele brandstoffen, dus ook van gas. De vermindering in gasproductie kunnen we opvangen door minder gas te verspillen in slecht geïsoleerde gebouwen, en door minder gas te exporteren.” Tijdens de actie op Het Plein in Den Haag vertellen vertegenwoordigers van verschillende Groningse organisaties wat zij vinden van het gasbesluit. Kamerleden worden daarnaast uitgenodigd om hun standpunten over de Groningse gaswinning toe te lichten. Het exacte tijdstip van de actie is nog niet bekend, omdat het tijdstip van het gasdebat op die dag nog niet vaststaat. Zodra dit bekend is, zal Milieudefensie op een actiepagina Facebook de tijd van de actie publiceren. Aanmelden voor de actie kan ook via die pagina.

Dertig miljard kuub

Vorige week hield Milieudefensie een betoog voor het terugschroeven van de gaswinning naar dertig miljard kuub, tijdens een hoorzitting over gaswinning in de Tweede Kamer. Wat Milieudefensie betreft gaat de gaswinning per direct terug naar dertig, en na 2015 zo snel mogelijk terug naar nul. Minister Kamp wil de winning slechts terugdraaien naar 39,4 miljard kuub in 2015 en 2016. Bovendien heeft hij geen voornemen om de gaswinning daarna verder terug te schroeven of na te denken over alternatieven voor gas. Ike Teuling: “Dat laatste zou ons kabinet sowieso allang moeten doen, want ons gas raakt hoe dan ook op, ook al draaien we de kraan niet dicht. En dan? Kamp geeft bovendien toe dat terug naar dertig miljard kuub kán zonder dat we in de kou hoeven zitten of het licht uit gaat. Wij roepen Kamerleden dus op de minister terug te fluiten en per direct een absoluut maximum van dertig in te stellen voor 2015. Daarna moeten we in grote sprongen door met het verminderen van onze gasconsumptie. Want de toekomst van Nederland – én van de rest van de wereld – is fossielvrij.”.