Gemeente Appingedam koopt oude postkantoor

Appingedam - De gemeente Appingedam heeft het oude postkantoor aan het Professor Cleveringaplain gekocht.

De aankoop van het PostNL-pand wordt op 19 februari formeel in de gemeenteraadsvergadering bekrachtigd. Met de aankoop is een bedrag van 475.000 euro gemoeid. De aanvankelijke vraagprijs lag rond de miljoen euro. De gemeente Appingedam heeft in 2012 de Centrumvisie Stad aan het water vastgesteld. Daarin werd het Cleveringaplein nog omschreven als 'winkel-bronpunt' en trekker voor de binnenstad. Maar door de slechtere economische omstandigheden, de krimp en stijgende internetverkopen is een forse ingreep in het centrum noodzakelijk. Het werd duidelijk dat het Cleveringaplein niet de verwachte trekkracht kon behouden en er bleven bovendien lege of tijdelijk ingevulde plekken in de Dijkstraat. In de loop van 2014 is geconstateerd dat handhaven van het Cleveringaplein als winkelbronpunt niet haalbaar is. De gemeente en de werkgroep Winkelstructuur (waarin ondernemers en vertegenwoordigers van bij detailhandel betrokken organisaties) zijn van mening dat ingrijpen noodzakelijk is zodat voorkomen wordt dat Appingedam haar belangrijke functie als regionaal winkelcentrum verliest. De provincie Groningen onderschrijft deze koerswijziging. In overleg met de partners is afgesproken het winkelgebied verder te verkleinen en het aantal vierkante meters winkelopppervlak te saneren. Daarom is het pand van de HEMA gekocht. De HEMA verhuist naar het midden van de Dijkstraat. Het huidige HEMA-pand wordt gesloopt. Door deze nieuwe ontwikkeling is ook de visie op de invulling van het Post-NL pand bijgesteld. Door aankoop van het pand kan de gemeente invulling geven aan de nieuwe uitwerking van de Centrumvisie en de entree van het winkelgebied naar de Dijkstraat verbeteren. Op dit moment is de gemeente in gesprek met een ontwikkelaar die het PostNL-pand aan de binnenkant en aan de buitenkant gaat verbouwen en verhuren. Er komen geen winkels of horeca in. Op termijn kan de gemeente dan ook starten met de laatste stap, de uitwerking van de herinrichting van het Cleveringaplein tot groen- en parkeergebied.