Albert Jan van der Werp jeugdbestuurder waterschap

Groningen - GRONINGEN - Albert Jan van der Werp (16) uit Groningen is de nieuwe jeugdbestuurder van het waterschap Noorderzijlvest. Hij versterkt namens Noorderzijlvest het nationale jeugdbestuur van de waterschappen.

Voor jongeren in het noorden en westen van Groningen en de kop van Drenthe is Van der Werp het gezicht van het waterschap. Met de ideeën van de jeugdbestuurder over waterbeheer nu en in de toekomst en hoe jongeren daarbij te betrekken, kan het waterschap aan de slag.
Beneden zeeniveau "Jongeren weten heus wel dat Nederland grotendeels beneden zeeniveau ligt", zegt Albert Jan. "Maar ik durf wel te zeggen dat weinig scholieren weten wat dat betekent voor onze waterhuishouding. Goede waterhuishouding als afvoer van regenwater bijvoorbeeld. Super belangrijk! Zeker in zomers met veel regen, en, helaas voor ons, weinig zon. Zoals afgelopen zomer." Maatschappelijke stage Waterschap Noorderzijlvest vindt het belangrijk de waterkennis onder jongeren te verbeteren. Een voorbeeld van een advies van het jeugdbestuur dat Noorderzijlvest ter harte heeft genomen is de maatschappelijke stage. Stage bij waterschap Noorderzijlvest Afgelopen oktober draaide de stage Splash!bij Noorderzijlvest. Dertien scholieren liepen stage bij het waterschap. Ze deden onderzoek, interviewden bestuurders en gingen met elkaar in debat over waterkwesties. Met eigen gemaakte filmpjes lieten ze zien dat veilig, met droge voeten en schoon water leven in Nederland niet vanzelfsprekend is. De scholieren waren enthousiast over de stage en zouden andere scholieren de stage zeker aanraden. Als waterpro(o)f jeugdbestuurder zit Albert Jan namens Noorderzijlvest in het nationale jeugdwaterschapsbestuur van de Unie van Waterschappen. Albert Jan weet al waar hij voor wil pleiten: "Waterschappen zouden meer gebruik moeten maken van sociale media en games om het werk van het waterschap bekender te maken bij mijn leeftijdsgenoten." Albert Jan kan met dit idee direct aan de slag. Zaterdag heeft hij met de andere jeugdbestuurders de filmpjes over waterbeheer beoordeeld, die zijn ingezonden voor een filmwedstrijd die is gehouden onder scholieren. Vier keer per jaar komt het nationale jeugdbestuur bijeen. Ook zijn de jeugdwaterschappers als ambassadeurs aanwezig bij bijeenkomsten en congressen over water en waterbeheer. Voor Noorderzijlvest is Albert Jan het gezicht voor jongeren binnen het beheergebied in Noord- en West-Groningen, Noord-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer. En werkt hij mee aan activiteiten voor scholieren zoals de maatschappelijke stage en andere educatieprojecten. Zie ook www.jeugdwaterschap.nl.