Drie reële alternatieven voor karrespoor Groningen – Delfzijl

N360 - DELFZIJL Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen wil verder met drie mogelijke alternatieven voor de aanpak van de provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl. In de afgelopen tijd zijn zeven alternatieven onderzocht. Door bezuinigingen van het Rijk heeft de provincie nog maximaal 30 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van de N360. Omdat het er niet naar uit ziet dat er extra geld beschikbaar komt, kiest het college ervoor om verder te gaan met de drie alternatieven die binnen dit budget passen. Provinciale Staten behandelen het voorstel begin 2012.

Op 13 december organiseert de provincie samen met de gemeenten die langs het traject liggen een inloopbijeenkomst in Café De IJzeren Klap in Lageland om de omgeving te informeren. De drie alternatieven waarmee de provincie doorgaat zijn: a. het verbeteren van het bestaande tracé, b. het opwaarderen van het bestaande tracé en c. een gedeeltelijk nieuw tracé aan de zuidzijde van het Damsterdiep. Een voordeel van doorgaan met deze drie alternatieven is dat het vervolgtraject met ten minste een jaar kan worden versneld. Ook de Fietsroute Plus tussen Groningen en Ten Boer wordt versneld aangepakt. Door de snellere aanpak heeft de omgeving eerder duidelijkheid over hoe de weg er uiteindelijk uit komt te zien. Al jaren wil de provincie Groningen de N360 grondig aanpakken. Het verkeer op de weg stroomt niet goed door, vooral tussen Groningen en Ten Boer tijdens de spits. Ook komen er op de weg verschillende kruisingen voor waar veel ongelukken gebeuren. De afgelopen jaren heeft de provincie Groningen allerlei mogelijke alternatieven onderzocht om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Op basis van diverse werksessies met bewoners en andere belanghebbenden bleven daar zes alternatieven van over. In de zomer van 2010 is daar op verzoek van Provinciale Staten nog een zevende alternatief aan toegevoegd. Alle zeven alternatieven zijn gedetailleerd uitgewerkt en daarna getoetst op hun effect op verkeer, milieu en ruimtelijke kwaliteit. Geen van de zeven alternatieven lost de problemen op de N360 helemaal op. Toch kiest de provincie ervoor om met het beschikbare budget van maximaal 30 miljoen euro een deel van de knelpunten op te lossen. Planning Als Provinciale Staten akkoord gaan met het voornemen van Gedeputeerde Staten, dan worden de drie reële alternatieven nog verder onderzocht. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de effecten op natuur, leefbaarheid en gezondheid. De onderzoeken moeten leiden tot een voorkeursalternatief, dat in het najaar wordt voorgelegd aan de Staten. Meer informatie over de N360 en de onderzochte alternatieven is te vinden op www.provinciegroningen.nl/n360