Een Echte Held kiest Statiegeld

Delfzijl - Stichting Ons Statiegeld maakt in Noord Nederland een proefrit met de RE-touringcar. Dit is een flitsende trailer met vier ingebouwde inleverautomaten voor plastic flesjes. In het voorjaar gaat de Echte Held-campagne hiermee het land in om flesjes te verzamelen.

Een deel van de ingezamelde flesjes, het Statiegeldmanifest ‘Een Echte Held kiest Statiegeld’ en een petitie dat het manifest ondersteund worden op 12 juni 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. De milieuwethouders van Groningen, Leeuwarden en Delfzijl hebben het manifest al ondertekend om zich te verzetten tegen de afschaffing van statiegeld. Jaarlijks komen er landelijk 25 miljoen plastic flesjes bij het zwerfaval terecht. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom Mahmut Kaptan (CDA) ook het manifest heeft ondertekend. “Zonder maatregelen zullen steeds meer plastic flesjes rondzwerven op straat en in zee, met nadelige gevolgen voor dier en natuur. Een deel hiervan wordt nu opgevist en de haven van Delfzijl in gebracht via Fishing for Litter. Dit is op zich een prachtig project, maar het voorkomen van zwerfafval zou natuurlijk veel effectiever zijn. Statiegeld lijkt mij een voor de hand liggende maatregel om recycling te verhogen en zwerfafval op land en in zee te verminderen”, vertelt Mahmut Kaptan. Alle Echte Helden worden opgeroepen om de petitie te ondertekenen. De petitie is te vinden op www.echtehelden.nl.