PvdA ziet kansen voor vergroting zeesluizen Delfzijl

Zeesluizen Delfzijl - DELFZIJL De vaarverbinding Lemmer - Delfzijl wordt overgedragen van de provincies naar het Rijk. Het argument daarvoor is het beter bevaarbaar maken van de vaarweg voor grote schepen.

De zeesluizen bij Delfzijl zijn niet berekend op deze grotere schepen. De fractie van de Partij van de Arbeid in Delfzijl wil van het college weten of zij het met beide partijen eens zijn dat deze overdracht een nieuw aanknopingspunt biedt om opnieuw te pleiten voor vergroting van de zeesluizen in Delfzijl. De fractie vraagt welke actie het college gaat ondernemen. Het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen) worden eigendom van het Rijk. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu afgesproken met de provincies Fryslân en Groningen. Het beheer en onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl komt hierdoor in handen van Rijkswaterstaat. De zijtakken van de vaarweg blijven eigendom van de provincies, die het jaarlijkse beheer en onderhoud voor hun rekening nemen. De minister betaalt hier eenmalig 186 miljoen euro voor De minister heeft met de provincies afgesproken dat de opwaardering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl doorgaat volgens afspraak. De vaarweg wordt geschikt gemaakt voor grotere schepen (maximale afmetingen van 110 bij 11,4 meter en meerbaksduwvaart).