Proef met wilgen op terrein voormalige kartonfabriek Appingedam

APPINGEDAM - Op het terrein van de voormalige kartonfabriek De Eendracht in Appingedam worden wilgenbomen geplant waarvan het snelgroeiende hout kan worden gebruikt als brandstof in een houtketel.

Naar dit idee wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht dat een provinciale subsidie krijgt van 24.800 euro in het kader van het Biomassa Actieplan Groningen. Doel van het onderzoek is om te kijken of de te saneren grond op het terrein van de oude fabriek geschikt gemaakt kan worden voor wilgenhoutteelt en of het daarnaast ook een toegevoegde landschappelijke waarde heeft. Samen met de gemeente Appingedam gaat de provincie Groningen de locatie van de voormalige kartonfabriek De Eendracht gefaseerd saneren. Tijdens de ontwikkeling van het gebied worden de nog niet gerealiseerd onderdelen van het plangebied tijdelijk beplant met wilgenbomen. De wilgen worden elke drie of vier jaar gesnoeid en het hout is te gebruiken als biomassa. Nadat een volgende fase van saneren en ontwikkelen is afgerond kunnen weer nieuwe wilgenbomen op de nog niet gerealiseerde plangebieden worden geplant. De provincie Groningen subsidieert dit project omdat het benutten van grond die (tijdelijk) geen productiewaarde meer heeft, kan worden ingezet voor de productie van biomassa. De gemeente Appingedam voert het project samen uit met twee bedrijven. Het onderzoek start begin 2012. Het project moet onder andere informatie opleveren over de mogelijke opname van verontreiniging vanuit de bodem in het hout. De totale projectkosten zijn 31.000 euro.