Gemeente Delfzijl verkoopt bosperceel Woldendorp

Woldendorp - De gemeente Delfzijl verkoopt om niet een bosperceel van ruim elf hectare in Woldendorp aan de Stichting Het Groninger Landschap. Het onderhoud van dit gebied door de gemeente wordt in vijf jaar afgebouwd en geleidelijk overgedragen aan de stichting.

Het verminderen van het groen in eigen onderhoud – zoals bospercelen en natuurgebieden - is onderdeel van de bezuinigingsopgave van de gemeente. Met de verkoop van dit bosperceel in Woldendorp zal er vanaf 2015 ongeveer 17.000 euro per jaar worden bespaard. Begin 2011 heeft de gemeente ook al het beheer van bospercelen in Uitwierde-Biessum en Voolhok in Delfzijl én aan de Nesweg in Spijk overgedragen aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. De gemeente is in een aantal natuurbeheersgebieden opgedeeld. Ten noorden van Delfzijl valt binnen het beheersgebied van Natuurmonumenten. Het westelijk deel valt onder het beheer van Staatsbosbeheer en het oostelijk deel onder het beheer van Het Groninger Landschap. Staatsbosbeheer had aangegeven geen interesse te hebben.