Roze lintje voor borstkankerzorg OZG

Winschoten - De Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft ook dit jaar weer een roze lintje ontvangen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) voor de zorg m.b.t. borstkanker.

Het lintje geldt als kwaliteitskeurmerk, waarmee beide locaties van de OZG voldoen aan alle basiseisen die de BVN stelt aan goede borstkankerzorg. Begin dit jaar ontving de OZG van Zorgverzekeraar Menzis het TopZorg predicaat voor de behandeling van borstkanker. Landelijke Monitor Borstkankerzorg De roze lintjes zijn een initiatief van de landelijke Monitor Borstkankerzorg. De Monitor laat zien hoe de borstkankerzorg in ziekenhuizen is georganiseerd. In de Monitor zijn de ziekenhuizen die voldoen aan deze criteria met een lintje gemarkeerd. De monitor combineert feitelijke ziekenhuisinformatie met patiëntenervaringen. Hierdoor kunnen patiënten een goede keuze maken voor het ziekenhuis waar zij behandeld willen worden. De verpleegkundigspecialisten oncologie van de OZG zijn erg blij met het opnieuw ontvangen roze lintje: “We werken in de OZG nauw met elkaar samen, maar ook met specialisten uit het UMCG. Wij zorgen op een persoonlijke manier voor een goede informatievoorziening en begeleiding van patiënten met borstkanker in het hele proces. Doordat we binnen onze organisatie korte lijnen hebben, is er snel overleg en kunnen kort daarop vervolgacties in werking treden." Uitslag binnen 24 uur "Is er bijvoorbeeld verdenking op borstkanker, dan kunnen patiënten bij ons (via de huisarts) binnen één etmaal terecht op de mammapolikliniek. Als er na onderzoek geen afwijkingen worden geconstateerd, lichten wij de patiënt direct in. Indien er wel verder onderzoek moet plaatsvinden, dan heeft de patiënt de uitslag vaak al binnen 24 uur. Mocht er kanker worden ontdekt, dan kan een patiënt meestal binnen twee weken in de OZG worden geopereerd.” De BVN heeft de criteria die belangrijk zijn voor een borstkankerpatiënt dit jaar aangescherpt. De Monitor Borstkankerzorg is ontwikkeld door Borstkankervereniging Nederland en Mediquest, met medewerking van Stichting Pink Ribbon, Stichting Miletus en de ziekenhuizen. Meer weten Alle informatie en de nieuwe criteria zijn te zien op www.monitorborstkankerzorg.nl Website van de Ommelander Ziekenhuis Groep: www.ozg.nl Borstkankervereniging Nederland wordt uitgebreid beschreven op: www.borstkanker.nl Meer over Pink Ribbon vind je op: www.pinkribbon.nl Stichting Miletus heeft een zeer informatieve site: www.stichtingmiletus.nl