Raad van Advies en voltallig bestuur vereniging monumenteigenaren

NOORD-GRONINGEN -De Vereniging Groninger Monument Eigenaren heeft nu een voltallig bestuur en een Raad van Advies.

De in april 2017 opgerichte vereniging heeft het ledental gestadig zien groeien. Het ledental vormt nu een solide basis om het bestuur te sterken in het feit dat zij een belangrijke groep gedupeerde eigenaren en bewoners van al het gebouwde erfgoed vertegenwoordigd. Na een oproep onder de leden, hebben zich voldoende kandidaten gemeld voor een functie in het bestuur. Deze is nu op volle sterkte. Verder is er de afgelopen maanden gewerkt aan het samenstellen van de Raad van Advies. Een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur. Gezamenlijk beschikken zij nu over een groot en stevig netwerk: een belangrijke basis voor het tot stand komen van toereikende oplossingen in het taaie aardbevingsdossier. Te meer daar ze, qua oplossingen, verder weg zijn dan ooit.

De Raad van Advies van de vereniging bestaat uit: Peter Breukink, directeur Stichting Groninger Oude Kerken; Marco Glastra, directeur Het Groninger Landschap; Albert Rodenboog, voormalig burgemeester Loppersum; Winfryd de Haan, de Haan Advocaten; Pieter Siebinga, oud-directeur Restauratiefonds; Paul Meurs, deeltijd hoogleraar TU Delft Heritage and Architecture.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door: Derk Kremer, voorzitter; Goos Gosling Slotegraaf; Pieter Bouwman; Edwin Tiben; Marc Steenhuis en Kees Andriesse.

Zowel de Raad van Advies als het Bestuur bestaat uit vrijwilligers die zeer gemotiveerd zijn om zich sterk te maken voor het behoud van ons erfgoed.