Kunstveiling NOVO levert 3110 euro op

Delfzijl - DELFZIJL - De veiling van de kunstwerken van cliënten van de kunstateliers van NOVO in Uithuizen en Appingedam heeft woensdag in de Evenementenhal in Delfzijl liefst 3110 euro opgebracht.

 De teamcoördinatoren Lisette van der Veen en Jo Brijk liepen al langer rond met plannen voor een veiling van de werken van mensen met een verstandelijke beperking.   Door contacten met Karla Wielenga van Eemshaven.info kwam een en ander niet alleen in een stroomversnelling, maar werden ook nog eens het perfecte tijdstip en locatie aan elkaar gekoppeld, de kerstborrel van Eemshaven.info, SBE, BBE, Ventus en Groningen Seaports.   Veilingmeester Peter van Campenhout kon zich uitleven voor een enthousiast gezelschap ondernemers, terwijl Harm Post de presentatie voor zijn rekening nam.   Van de 29 aangeboden kunstwerken van 22 kunstenaars ging meer dan de helft, 17 stuks, van de hand. Cliënte Mieke Eissens bood na afloop aan Harm Post een kunstwerk aan, dat aansloot bij één van zijn nevenwerkzaamheden, het schrijven van kinderboeken.   De opbrengst komt overigens geheel ten goede aan de kunstenaars van NOVO Uithuizen en Appingedam.