Gronings politiekorps twitterkoning

GRONINGEN -  Van alle politiekorpsen in Nederland is Groningen het meest actief met twitter.

Er zijn zo’n 75 twitteraccounts die 30.000 volgers hebben. Iedere buurt- en jeugdagent krijgt de mogelijkheid actief te zijn met twitter. Leon Veltman, masterstudent aan de Universiteit Twente, deed dit jaar wetenschappelijk onderzoek naar het twittergebruik van de politie  en concludeerde onder meer: “De sociale invulling van twitter door Regiopolitie Groningen vergroot de bekendheid van wijkagenten onder burgers. Dit (…) stimuleert volgers om sneller contact met de politie of wijkagent op te nemen. twitter faciliteert de politie bovendien om informatie met burgers te delen.”