Muzeeaquarium zoekt foto’s Delfzijlster dorpen en buurtschappen

Delfzijl - DELFZIJL - Muzeeaquarium Delfzijl beschikt over een uitgebreide verzameling foto’s van Delfzijl en Farmsum, maar wil ook graag materiaal uit de andere dorpen van de havengemeente .

Vrijwilligers van de stichting hebben dit jaar voor de tweede keer een expositie samengesteld die een beeld geeft van Delfzijl/Farmsum toen en nu. Bezoekers hebben enthousiast gereageerd op deze expositie, die momenteel te zien is in het Woonzorgcentrum BetingeStaete..
Het museum wil bij toekomstige vaste en tijdelijke exposities beelden van toen en nu van de dorpen en buurtschappen van de vroegere gemeenten Bierum en Termunten betrekken om het “fotoverhaal” compleet te maken. Daarvoor is de stichting op zoek naar foto’s van alle dorpen en buurtschappen, vooral van vroegere tijden. Aangezien het gemeentelijk archief hiervoor geen uitkomst biedt, doen het museum een beroep op medewerking van (voormalige) inwoners die over fotomateriaal beschikken. De medewerking kan bestaan uit het tijdelijk beschikbaar stellen van de betreffende foto(‘s) of voor het maken van een scan daarvan. Schenken van de foto’s is uiteraard ook welkom. Ook wordt een beknopte uitleg van en/of verhaal bij de foto’s zeer op prijs gesteld. Dat wordt dan op een geluidsband opgenomen. Desgewenst komen medewerkers van het museum hiervoor en voor het scannen van foto’s bij mensen thuis langs. Voor nadere informatie kan men bellen met: (0596) 63 22 77 of mailen naar: info@muzeeaquarium.nl.