Alle subsidies Delfzijl in te zien op website

Delfzijl - DELFZIJL - De gemeente Delfzijl onderzoekt binnenkort of alle door haar verstrekte subsidies op de openbare website kunnen worden gezet .

Dit is het gevolg van een tijdens de raadsvergadering aangenomen motie van D66.
Els Zijlstra-Veldman, fractievoorzitter van D66 Delfzijl: “D66 staat voor openbaarheid en transparantie van de overheid. Op dit moment zijn de bedragen die de gemeente aan organisaties, verenigingen en stichtingen geeft, niet voor iedereen makkelijk te vinden in de begroting. Door ze nu gewoon op de website te plaatsen kan je zien aan wie de gemeente geld uitkeert en waarom.” De motie van D66 werd ook ondertekend door CDA, PvdA, CU, Lijst Stulp, VVD en Fractie 2014 en werd unaniem door de raad aangenomen. Op dringend verzoek van wethouder Meindert Joostens wordt er eerst een onderzoek gedaan naar de conseqenties om de subsidies in openbaarheid te brengen. Voor 1 maart 2012 moet er in ieder geval duidelijkheid zijn.