OZG en Menzis maken afspraken over financiering zorg

WINSCHOTEN - Het bestuur en de medische staf van OZG in Delfzijl/Winschoten en zorgverzekeraar Menzis hebben concrete afspraken gemaakt over de financiering van de ziekenhuiszorg tot 2015.

Slim organiseren Kern van het akkoord is dat het jaar 2012 als de start van een nieuwe manier van samenwerken wordt gezien. Beide partijen zijn een vast bedrag overeengekomen voor de verlening van ziekenhuiszorg aan Menzis-verzekerden. Indien het ziekenhuis meer zorg levert dan afgesproken, dan is dat voor rekening van het ziekenhuis. Maar als het ziekenhuis vernieuwend te werk gaat, dan houdt het geld over. Dat geld kan dan worden gebruikt om de zorg nog verder te verbeteren en nog slimmer te organiseren. De afspraken zijn in lijn met de beheerste volumeontwikkeling, zoals overeengekomen door zorgpartners en het ministerie van VWS in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Het akkoord bevat tevens afspraken over de voorfinanciering van de te leveren zorg per januari 2012. Samen verantwoordelijk De OZG en Menzis benadrukken dat zij zich samen verantwoordelijk voelen voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van ziekenhuiszorg. Om de continuïteit van zorg te waarborgen, gaan OZG en Menzis samen de haalbaarheid van nieuwbouw voor OZG in de nabije toekomst onderzoeken. Tot slot willen OZG en Menzis gezamenlijk een inspanning leveren om de bureaucratie te verminderen, zonder afbreuk te doen aan de transparantie.