Waterschap sluit dijkdoorgangen Delfzijl

Delfzijl - DELFZIJL - Het waterschap Noorderzijlvest sluit vanmorgen (vrijdagochtend 9 december) de coupures in Delfzijl. Coupures zijn de openingen in de dijk waar de weg de dijk kruist.

Het verkeer wordt met borden omgeleid. De hoogste waterstand van NAP +3.10 meterwordt om 10.30 uur verwacht.
Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is zullen de wegen weer worden opengesteld. Het is waarschijnlijk dat de coupures ’s avonds weer worden gesloten. Naar verwachting bereikt het water rond 22.00 uur opnieuw een waterstand van NAP +3.10 meter. Bij hevige storm en wateroverlast vanuit zee sluiten de deuren in de dijkdoorgangen rond het haventerrein in Delfzijl. Dit is nodig om de bebouwde kom van Delfzijl en een groot gebied daarachter te beschermen tegen overstroming. De vier coupures in Delfzijl worden tijdens hoogwater gesloten bij een verwachte waterstand van N.A.P. +3.00 meter.