Belastingtaken Delfzijl naar gemeente Groningen

Delfzijl - De gemeente Delfzijl draagt op 1 januari 2012 de belastingtaken over aan de gemeente Groningen. Vier Delfzijlster belastingambtenaren komen op die datum in dienst van de gemeente Groningen.

Het overhevelen van deze taken levert de gemeente Delfzijl een besparing van 400.000 tot 450.000 euro per jaar op. "Het gaat niet alleen om besparing op personeelskosten, maar ook op softwaresystemen en de inrichting van kantoren", legt wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl uit. "In deze tijd van Rijksbezuinigingen is het zaak de bedrijfsvoering van de gemeente strakker te organiseren". De belastingmedewerkers houden zich bezig met het innen van de OZB en het behandelen van bezaren tegen de onroerendezaak belasting.