Treinstations gemeente Eemsmond veilig

Delfzijl - WARFFUM/ROODESCHOOL Uit een evaluatieonderzoek van dit jaar op het spoortwegtraject Groningen – Roodeschool blijkt dat de reizigers tevreden zijn over de sociale veiligheid op en rond de vijf stations in de gemeente Eemsmond. Ook de veiligheid in de trein wordt over het algemeen positief beoordeeld door de reizigers.

Naast de positieve beoordeling door treinreizigers geeft het evaluatieonderzoek ook aan dat er nog verbeterpunten zijn, zoals het tegengaan van vervuiling in de trein en in de wachtruimtes, vernielingen op en rond enkele stations en het verbeteren van de werking van kaartautomaten op de stations. Ook de verlichting in de directe nabijheid van de stations kan volgens de reizigers nog verder worden verbeterd. Een werkgroep besteedt de komende tijd aandacht aan deze verbeteringen. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Groningen, politie, Arriva en de NS. Deze organisaties hebben in 2010 een overeenkomst gesloten met als doel de kwaliteit van het treinvervoer een extra impuls te geven. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd om te zorgen voor goede voorzieningen op en rond de stations. Voorzieningen die ook het gevoel van veiligheid van reizigers bevorderen. Het onderzoek – uitgevoerd door het onderzoeksbureau De Bie -is een vervolg op een eerder onderzoek onder reizigers in 2009. De resultaten van het onderzoek in 2009 hebben geleid tot het nemen van een aantal maatregelen op en rond de stations, zoals uitbreiding parkeermogelijkheden, betere verlichting, reizigersinformatie en wachtruimtes. Het recente onderzoek geeft aan dat de eerdere maatregelen hun vruchten hebben afgeworpen en effectief zijn geweest.