Eerste contouren natuurspeelbos Tjuchem

Delfzijl -

TJUCHEM Na een kleine twee jaar aan voorbereidingen is er in Tjuchem daadwerkelijk gestart met de aanleg van een natuurspeelbos. De werkzaamheden in het speelbos cq. dorpsrandpark worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Slochteren en Landschapsbeheer Groningen. De eerste contouren van een prachtige waterplas zijn reeds zichtbaar en ook de ruim zes meter hoge sleeheuvel is binnenkort realiteit. Binnenin het park worden nog een zomerverblijf voor vleermuizen aangelegd, een ooievaarsnest geplaatst en een insectenhotel gerealiseerd. De begrazing zal evenals in de dorpsrandparken van Siddeburen en Slochteren plaatsvinden door Soay-schapen. Voor de kinderen zullen er in het speelbos tal van kruip door - sluip door paadjes worden aangelegd en ook de mogelijkheden om zelf lekker een hut te bouwen zullen niet ontbreken. Bij de realisatie van het park staan drie zaken voorop: natuur-en ecologisch bosbeheer, wandelgebied voor dorpsbewoners en een natuureducatieve waarde. Inmiddels hebben al vele vrijwilligers een steentje bij gedragen aan de realisatie van het park tijdens twee klusdagen in de afgelopen weken. Om ook in de aan te leggen waterplas nog enkele spel-elementen voor de kinderen te maken is de werkgroep naarstig op zoek naar veldkeien (harm.oolders@telfort.nl of f.schothorst@hetnet.nl).