Bodem Borgshof Farmsum vervuild

Borgshof Farmsum - FARMSUM Op verschillende locaties aan het Borgshof in Farmsum is bodem- en asbestvervuiling aangetroffen. Die ontdekking werd gedaan tijdens werkzaamheden bij een taludverzakking.

De vervuiling vormt geen direct risico voor de omgeving, maar moet volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl wel worden gesaneerd. Het is gebleken dat bewoners in de loop van de tijd gemeentegrond aangrenzend aan hun achtertuinen zijn gaan gebruiken. De gemeente gaat de grond saneren door het aanbrengen van een leeflaag. Daarna volgt er overleg met de bewoners om duidelijkheid te scheppen over de eigendomsgrenzen.