Debat over herindeling in koetshuis Ekenstein

Delfzijl - APPINGEDAM De D66 fracties van Appingedam, Loppersum en Delfzijl nodigen op maandag 24 oktober alle inwoners van de DEAL-gemeenten uit voor een “Lagerhuisdebat” over het thema Herindeling ja of nee.

In het koetshuis van Landgoed Ekenstein in Appingedam wordt vanaf 19.30 gepraat over dit actuele onderwerp, met medewerking van Hans Engels, lid Eerste Kamer, Elbert Roest, burgemeester van Laren, en Meindert Schollema, burgemeester van Pekela.
'Voor onze regio zijn de opgaven en kansen grensoverschrijdend,' vindt D66. ‘En alleen wanneer deze gebiedsgericht worden opgepakt, levert dat de beste aanpak op voor de totale ontwikkeling van de leefbaarheid van de Eemsdelta. De DEAL-gemeenten werken daarom strategisch samen en de DAL-gemeenten werken hard verder aan een ambtelijke samenwerking. Er vindt in de gemeenten voortdurend discussie plaats over verregaand samenwerken, niet over herindelen. Wij vinden dat de gemeenteraden de discussie ook over herindelen moeten aangaan, maar tevens dat er in onze regio gezamenlijk moet worden gesproken over dit thema en dat burgers zich in deze discussie moeten kunnen mengen. Het past binnen het gedachtegoed van D66 dat wij hierop actie ondernemen.'