Erik Moesker interim-directeur Muzeequarium Delfzijl

Delfzijl - DELFZIJL De Stichting Muzeeaquarium stelt in overleg met de gemeente Erik Moesker aan als interim-directeur voor een periode van vier maanden.

De interim-directeur krijgt als hoofdopdracht een toekomstvisie te maken waarin de bestaande plannen worden samengesmeed in een gedegen en praktisch toekomstplan. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de ontwikkelingen in het Kustpark. De helft van de kosten van deze inhuur wordt betaald door de gemeente. Het Muzeeaquarium is dringend aan vernieuwing toe, zoals reeds staat beschreven in de gemeentelijke Cultuurnota 2009 en in het beleidsplan 2011-2016 van het Muzeeaquarium. De vernieuwing betreft niet alleen de huisvesting en de voorzieningen. Maar ook de manier waarop het Muzeeaquarium zichzelf in de markt zet en samenwerkt met andere musea. Het Muzeeaquarium heeft een breed aanbod variërend van een zeeaquarium, een schelpenverzameling tot archeologische vondsten en een maritieme collectie. Het kent een gestaag groeiend aantal bezoekers (ongeveer 16.000 in 2010) en levert een belangrijke bijdrage aan het toerisme in Delfzijl. Stichting Muzeeaquarium ontving dit jaar de Simenonprijs 2010, een stimuleringsprijs op het gebied van toerisme.