Geert-Jan ten Brink naar Slochteren

Slochteren - De gemeenteraad van Slochteren beveelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om de heer G.J. ten Brink te benoemen als burgemeester van de gemeente Slochteren. Dat is de uitkomst van een besloten raadsvergadering op donderdag 15 september 2011. De gemeenteraad volgt daarmee het voorstel van de vertrouwenscommissie.

Geert-Jan ten Brink is 50 jaar en woont in Annen. Van 2006 tot 2010 was hij wethouder en eerste loco burgemeester in de gemeente Aa en Hunze, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de portefeuilles financiën, grondbedrijf, ruimtelijke ordening en grote infrastructurele projecten. Voordien was hij werkzaam als directeur sportcentrum Kardinge in Groningen, als directeur van de Stichting Special Olympics Groningen 2000 en als directeur sector ruimte in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Hij is lid van de Partij van de Arbeid en was van 1986 tot 1990 lid van de gemeenteraad in Assen. Geert-Jan ten Brink is getrouwd en heeft twee kinderen. Met deze aanbeveling door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de raad zal de Minister een voordracht doen waarna de benoeming bij Koninklijk Besluit zal volgen. Naar verwachting zal deze procedure nog enkele weken duren.