Si! krijgt subsidie van Oranje Fonds

Delfzijl - Het Oranje Fonds kent Si! (Stichting Inburgering & Integratie) voor het komende lesjaar een bedrag van 37.000 euro toe voor verlenging van het sportproject Intercom Plus en het project Interculturele Contactpersonen.

Gebleken is dat sporten een goede manier is voor vrouwen met een niet Nederlandse achtergrond om een eerste stap te zetten op weg naar integratie in de Nederlandse maatschappij. Binnen het sportproject is ook speciale aandacht voor vrouwen vanaf 55 jaar. Voor vrouwen met overgewicht is er het project Fit naar de Stip. Een ander deel van de subsidie gaat naar de voortzetting van het project Interculturele Contactpersonen. In dit project worden allochtone vrijwilligsters geschoold om te fungeren als schakel tussen oudere en geïsoleerde landgenoten en de Nederlandse maatschappij.