Start Fivelpoort Academie

Appingedam - Alle medewerkers van het werkvoorzieningschap Fivelingo in Appingedam krijgen voortaan de kans een opleiding te volgen.

Daarvoor hebben Fivelingo en Jobber Arbeidsreïntegratie de Fivelpoort Academie opgericht. "In het verleden hebben we altijd al veel werk gemaakt van de opleidingen voor onze medewerkers, maar nu geldt dit voor iedereen", vertelt personeelschef Jaap Zwama van Fivelingo. "Het werk dat hier verricht wordt, is niet meer het belangrijkste. We willen de mensen iets meegeven, zodat ze kans maken op een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Werkervaring alleen is niet meer voldoende. Werk is het middel". De opleidingen worden gegeven in het gebouw van Fivelingo aan de Fivelpoort. Dit gebeurt door docenten van het Noorderpoortcollege en AOC Terra. "Vroeger volgden onze mensen een opleiding buiten de deur, maar het heeft voordelen om het onderwijs zoveel mogelijk in huis te houden. Er vindt daardoor sneller overleg plaats tussen docenten en de werkbegeleiders. We willen theorie en praktijk zo goed mogelijk op elkaar afstemmen". Tijdens de gesprekken met de medewerkers gevoerd worden over het verloop van hun carrière, wordt voortaan nadrukkelijker ingezet op een baan buiten Fivelingo. Om dit mogelijk te maken is een tweede trajectbegeleider aangesteld. In de toekomst wil de Fivelpoort Academie ook mensen toelaten die een uitkering hebben van de sociale dienst. Het werkleerbedrijf Fivelingo en Jobber hebben in het schooljaar 2010/2011 aan bijna honderd van de ruim vijfhonderd medewerkers van Fivelingo een opleiding gegeven. Zestig mensen hebben inmiddels een diploma gehaald, de andere medewerkers volgen nog onderwijs. Dit zijn meerjarige MBO-opleidingen. Zwama verwacht dat het aantal mensen dat buiten Fivelingo aan het werk komt, zal toenemen met dertig . Daarnaast worden er in Appingedam door de medewerkers van Fivelingo ook cursussen gevolgd op het gebied van veiligheid en hygiène. Zo'n honderd mensen behaalden het afgelopen jaar daarvoor een diploma. De start van de Fivelpoort Academie valt samen met de Week van de Alfabetisering van 5 tot en met 9 september. De cursus Nederlandse taal staat daarin centraal. Dit jaar hebben acht medewerkers met een allochtone afkomst die cursus gevolgd. Binnenkort start er een nieuwe groep van tien mensen. Twee werknemers zijn aangewezen als ambassadeurs van de alfabetisering. Dit zijn ervaringsdeskundigen die hun collega's aanmoedigen om hun taalvaardigheden op pijl te brengen. Het volgen van een opleiding en het behalen van een diploma doet wat met mensen, weet Zwama uit ervaring. "Er zijn mensen die na dertig jaar weer naar school gaan. Het behalen van een diploma is dan heel belangrijk. Bij de diploma-uitreiking is soms de hele familie aanwezig".